Obsah

O domě dětí

O nás

 

Dům dětí a mládeže Domino je organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší společnosti. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

Zajišťujeme pravidelné zájmové kroužky, jednodenní akce či výlety o víkendech a v době  prázdnin, příměstské a pobytové tábory. 

V otevřeném klubu nabízíme zázemí pro činnost neorganizovaných dětí a mládeže.

Podílíme se na organizaci předmětových a uměleckých soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizujeme výukové programy pro školy.