Obsah

Soutěže MŠMT

 

Informace k soutěžím naleznete pod následujícím odkazem

https://www.plzensky-kraj.cz/souteze

 

https://www.podporatalentu.cz/

 

 

 

Garanti okresních kol soutěží pro školní rok 2023/2024

Garanti OK 2023/2024 Domažlice

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ   - DOMAŽLICE - 2023/2024 
           
Předmět   Garant okresního kola 
Kategorie Jméno Škola Telefon  e-mail
Matematická olympiáda Z5 - Z9 Mgr. Petra Kohelová ZŠ Komenského 17, Domažlice 379 420 016 kohpet6@gmail.cz
Fyzikální olympiáda E, F Mgr. Marie Halíková ZŠ Komenského 17, Domažlice 379 420 016 mariehalikova@seznam.cz
Chemická olympiáda D Mgr. Zdeňka Němečková  Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 242 nemeckova@gjsb.cz
Biologická olympiáda C, D Mgr. Zdeňka Němečková  Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 242 nemeckova@gjsb.cz
Cizí jazyky - němčina   Mgr. Petra Váchalová Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Do.  379 414 233 vachalovap@gjsb.cz
Cizí jazyky - angličtina   Mgr. Milena Šiplová Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 229 siplova@gjsb.cz
Olympiáda v ČJ  I. Mgr. Radka Kortusová  Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 232 kortusova@gjsb.cz
II.  Mgr. Květa Žižková VOŠ,OA a SZŠ Erbenova 184, Domažlice 379 724 581 zizkova@email.cz
Dějepisná olympiáda I. a II. Mgr. Marie Johánková Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 238 johankova@gjsb.cz
Zeměpisná olympiáda A, B, C Mgr. Michal Podestát Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 240 podestat@gjsb.cz
D Mgr. Václav Kozina Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 212 kozina@gjsb.cz
SOČ   Mgr. Michal Podestát Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Do.  379 414 240 podestat@gjsb.cz
Pythagoriáda   Mgr. Jana Rybárová ZŠ Komenského 17, Domažlice 379 420 016 jarybarova@zskom17.cz
Soutěž v programování   Ing. Josef Šerlovský Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. 379 414 225 serlovsky@gjsb.cz
Matematický klokan   Ing. Eva Pavleová DDM Domino Domažlice, Hradská 94 379 722 811 pavleova@centrum.cz
           
Okresní kola soutěží zajišťuje DDM Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, 379 722 811, ddm.domazlice@seznam.cz