Navigace

Obsah

Provoz v době letních prázdnin

Od 1.7.2020 do 31.8.2020

omezený provoz – viz úřední hodiny

od 7.7.2020 do 10.8.2020 – Letní Tábory

                                       úřední hodiny kanceláře

                                             pondělí až pátek

                                                 8:00 – 10:00

                             od 11.8.2020 do 31. 8. 2020 zavřeno

 

 

Pro informace pište na e-mail : ddm.domazlice@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

 

 

Účast na zájmovém vzdělávání je dobrovolná, tudíž záleží na zákonných zástupcích dítěte, zda dítě na kroužek pošlou.

Podmínkou účasti na zájmovém vzdělávání je potvrzené čestné prohlášení, které bude před nástupem ke vzdělávání vyžadováno.

Pedagogové a vedoucí jednotlivých kroužků budou postupně kontaktovat rodiče zapsaných dětí a informovat o zahájení vzdělávání.

Primárně budeme otevírat kroužky a kluby sportovní a preferovat pohyb venku.

Vzdělávání skupinové bude probíhat v maximálním počtu 15 dětí.

Kroužky pro předškoláky otevírat nebudeme, jelikož rodičům dětí je zakázán vstup do budovy, viz. nařízení MŠMT.

Zde jsou další podmínky, které se budou striktně dodržovat:   

  •  vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám
  • všechny děti a pracovníci DDM Domino nosí ve společných prostorách roušky
  • každé dítě bude mít s sebou sáček na uložení roušky
  • po příchodu do učebny, musí každé dítě použít dezinfekci na ruce
  • v průběhu vzdělávání v učebně nemusí děti ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
  • při sejmutí roušky si každé dítě ukládá roušku do sáčku
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do prostorů DDM Domino vstoupit

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

 

 

Přihlášky na jednotlivé tábory jsou k vyzvednutí v DDM Domino Domažlice nebo je naleznete na webových stránkách www.ddmdomazlice.cz. Tábory jsou určeny pro všechny školní děti bez rozdílu (nemusí navštěvovat kroužky v DDM ).

 

Okresní kola předmětových a uměleckých soutěží:

                             

pondělí

2.3.

Chemická olympiáda D

GJŠB Domažlice

středa

4.3.

Recitace - přehlídka

ZUŠ Horšovský Týn

úterý

10.3.

Hra na smyčcové nástroje

ZUŠ JJ Domažlice

středa

18.3.

Soutěž v programování

GJŠB Domažlice

pátek

20.3.

Matematický klokan – školní kola

ZŠ, SŠ, G

středa

25.3.

Pythagoriáda Z5

ZŠ Komenského 17, Domažlice

čtvrtek

26.3.

Pythagoriáda Z6, Z7, Z8

ZŠ Komenského 17, Domažlice

 

Vítězové soutěže o nej...výtvarné dílo na téma : S babičkou a dědou na dovolené
vítězové soutěže o nej...výtvarné dílo na téma : S babičkou a dědou na dovolené

 

 

Pro školní rok 2019 - 2020 jsou místa v kroužcích OBSAZENA 

 

 

   MaMi Klub - stále přijímáme přihlášky. O otevření kroužku budeme informovat.

 

 

...nalezené věci z pobytového tábora na Rudolfově Pile jsou k vyzvednutí v DDM Domino...

LPT Rudolfova Pila
 

 

Nabídka zájmových útvarů je k dispozici v sekci "Zájmové kroužky".

AKCE PRO VEŘEJNOST:

 

 

 

 

Zprávy

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.
celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor:

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary. celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Pro plastikové modeláře

Následující schůzky proběhnou 4., 9., 10. a 16. prosince 2019 od 15:00 hodin.
Nově budou termíny zveřejňovány ve složce Plastikový modelář, která je umístěna přímo na panelu MENU/AKTUALITY v levé části stránky.
celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor:

Pro zájemce o klávesy

Kapacita kroužku je již naplněna.

celý text

ostatní | 28. 9. 2017 | Autor:

Pro sportovky

Schůzky probíhají každé v pondělí od 16:00 do 17:00 hod. Sraz před vstupem do SZŠ, sportovní oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny s sebou!

celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor:

Poděkování

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice děkuje touto cestou všem, kteří věnovali v době letních prázdnin svůj čas dětem, které je navštívily v rámci příměstských táborů, a seznámili je se zajímavou zálibou, zaměstnáním a to bez nároku na odměnu.

celý text

ostatní | 24. 9. 2017 | Autor:

Pro studenty pedagogických škol a VOŠ

Možnost konání pedagogické praxe v DDM Domino Domažlice, příspěvková organizace. Bližší informace u Mgr. Ing.Kamily Bendové.

celý text

ostatní | 23. 9. 2017 | Autor: