Navigace

Obsah

Aktuality

Výuka 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma zde

 

Uzavření DDM Domino od středy 11.3.2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10.3.2020 je zrušena veškerá činnost v Domě dětí a mládeže DOMINO Domažlice do odvolání.

 

Zrušení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

koronavirus-vykricnik

Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

  • základní umělecké školy (nově),
  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
  • jazykové školy (nově),
  • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
  • základní školy
  • střední školy a konzervatoře,
  • vyšší odborné školy,
  • vysoké školy (více informací ZDE)

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 6.3.2020

 

Programová nabídka DDM Domino Domažlice na březen 2020

 

Nabídka letních táborů pro veřejnost:

 

  7.7. - 10.7.

Sportovní příměstský tábor  kapacita naplněna

13.7. - 17.7.

Příměstský tábor Máme rádi zvířata kapacita naplněna

20.7. - 24.7.

Příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou

27.7. - 31.7.

Hudební příměstský tábor kapacita naplněna

  1.8. - 10.8.

Pobytový tábor na Rudolfově Pile

 

Přihlášky na jednotlivé tábory jsou k vyzvednutí v DDM Domino Domažlice nebo je naleznete na webových stránkách www.ddmdomazlice.cz. Tábory jsou určeny pro všechny školní děti bez rozdílu (nemusí navštěvovat kroužky v DDM ).

 

Okresní kola předmětových a uměleckých soutěží:

                             

pondělí

2.3.

Chemická olympiáda D

GJŠB Domažlice

středa

4.3.

Recitace - přehlídka

ZUŠ Horšovský Týn

úterý

10.3.

Hra na smyčcové nástroje

ZUŠ JJ Domažlice

středa

18.3.

Soutěž v programování

GJŠB Domažlice

pátek

20.3.

Matematický klokan – školní kola

ZŠ, SŠ, G

středa

25.3.

Pythagoriáda Z5

ZŠ Komenského 17, Domažlice

čtvrtek

26.3.

Pythagoriáda Z6, Z7, Z8

ZŠ Komenského 17, Domažlice

 

Vítězové soutěže o nej...výtvarné dílo na téma : S babičkou a dědou na dovolené
vítězové soutěže o nej...výtvarné dílo na téma : S babičkou a dědou na dovolené

 

 

Pro školní rok 2019 - 2020 jsou místa v kroužcích OBSAZENA 

 

 

   MaMi Klub - stále přijímáme přihlášky. O otevření kroužku budeme informovat.

 

 

...nalezené věci z pobytového tábora na Rudolfově Pile jsou k vyzvednutí v DDM Domino...

LPT Rudolfova Pila
 

 

Nabídka zájmových útvarů je k dispozici v sekci "Zájmové kroužky".

AKCE PRO VEŘEJNOST:

 

 

 

 

Zprávy

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.
celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor:

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary. celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Pro plastikové modeláře

Následující schůzky proběhnou 4., 9., 10. a 16. prosince 2019 od 15:00 hodin.
Nově budou termíny zveřejňovány ve složce Plastikový modelář, která je umístěna přímo na panelu MENU/AKTUALITY v levé části stránky.
celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor:

Pro zájemce o klávesy

Kapacita kroužku je již naplněna.

celý text

ostatní | 28. 9. 2017 | Autor:

Pro sportovky

Schůzky probíhají každé v pondělí od 16:00 do 17:00 hod. Sraz před vstupem do SZŠ, sportovní oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny s sebou!

celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor:

Poděkování

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice děkuje touto cestou všem, kteří věnovali v době letních prázdnin svůj čas dětem, které je navštívily v rámci příměstských táborů, a seznámili je se zajímavou zálibou, zaměstnáním a to bez nároku na odměnu.

celý text

ostatní | 24. 9. 2017 | Autor:

Pro studenty pedagogických škol a VOŠ

Možnost konání pedagogické praxe v DDM Domino Domažlice, příspěvková organizace. Bližší informace u Mgr. Ing.Kamily Bendové.

celý text

ostatní | 23. 9. 2017 | Autor: