Navigace

Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Doufáme, že na našich stránkách najdete všechny potřebné informace a že se vám tady bude líbit.


Dům dětí a mládeže Domino je organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší společnosti. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

Dne 18.11.2022 - pro veřejnost zavřeno

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023 je k dispozici v sekci "Zájmové kroužky"

 

 

          Volná místa ještě v těchto kroužcích:

 

Zájmový útvar

 

 

Den a čas schůzky (h.)

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti (možno i od 4 let). Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky, soutěže.

 

 

Úterý

15:00 – 16:00

 

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

Úterý

14:00 – 15:00

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé od 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

Úterý

13:00 – 14:00

 

Angličtina 3

 

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

 

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Cílem je děti seznámit se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení základní slovní zásoby, gramatiky.

Středa

14:00 - 15:00

 

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky  ruky, příprava ke psaní, počítání apod.

Úterý

16:00 - 17:00

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Wii - fit

Pro všechny zájemce, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem. Nové hry!!!

Pondělí

14:30 - 15:30

Počítačový kroužek

 

Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace,  programování pro děti, webové stránky, úprava fotek,

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

MaMi klub

 

Klub určený pro maminky s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření uzpůsobené věku dětí, volný čas pro hraní a poznávání. 1x 14 dní DDM, 1x 14 dní tělocvična  SZŠ

Úterý

9:30 – 10:30

 

 

Na stopě záhad

 

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako je  chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas ….a další experimenty. Vhodné od 6  let.

 

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Dívčí klub

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

Čtvrtek

13:10 – 14:40

 

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let . Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami,  tisk…

Středa

15:00 – 16:15

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h.)

 

Čtvrtek

1.sk.14:45 – 15:45

2.sk.15:45 – 16:45

 

Kytara

 

 

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické akordické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

Čtvrtek

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, sportovní a soutěžní  hry….

Pondělí

14:00 – 15:00

Stolní tenis

 

Pro holky i kluky se zájmem o tuto hru. V případě velkého počtu zájemců rozdělení do dvou skupin

Úterý 

15:30 – 16:30

16:30 - 17:30

Cvičeníčko

Pohybová průprava pro děti od 3 do 5 let, rytmika, hry.

 

Čtvrtek

15.00-16.00

 

Čiperové

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 ti let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním

Pondělí

15:00 – 16:00

 

 

 

 

Mít kam jít

 

 

 

 

Výuka 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma zde

 

Portál SP DDM

 

 


 

O nás

05.10.2017

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.

Detail

04.10.2017

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary.

Detail

01.10.2017

Pro plastikové modeláře

Info o následujících schůzkách v sekci "Aktuality"/ "Plastikový modelář"

Detail

04.04.2022

Vzdělávací centrum Knihovna

Vzdělávací centrum Knihovna

Vzdělávací centrum Knihovna

Detail

17.09.2020

Radioamatéři

Radioamatéři

Fotografie z první prezentace kroužku.

Detail

02.09.2020

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

Detail

31.07.2020

PT Hudební

PT Hudební

PT Hudební

Detail

24.07.2020

PT Hrajeme si s angličtinou

PT Hrajeme si s angličtinou

PT Hrajeme si s angličtinou

Detail