Navigace

Obsah

Tábory 2018

 

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

LPT Postřekov - Kapacita naplněna

PT Hudební - Kapacita naplněna

PT Máme rádi zvířata - Kapacita naplněna

PT Hrajeme si s angličtinou - Kapacita naplněna

PT Sportovní - Kapacita naplněna

PT Pestrý týden - Kapacita naplněna

 

9.7. – 15.7.

letní tábor Postřekov – Výlet k Indiánům                          1.900,-

9.7. – 13.7.

Hudební příměstský tábor                                                    950,-

16.7. – 20.7.

Sportovní příměstský tábor                                                  950,-

23.7. – 27.7.

příměstský tábor Máme rádi zvířata                                     950,-

30.7. – 3.8.

 příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou                           950,-

6.8. – 10.8.

příměstský tábor Pestrý týden                                              950,-

 
 

Dům dětí a mládeže DOMINO, Hradská 94, 344 01 Domažlice

telefon 379 722 811

 

LETNÍ TÁBOR POSTŘEKOV 9.7. – 15.7.2018

 

Přihlášku si můžete stáhnout na www.ddmdomazlice.cz

v sekci Tábory, vyplnit na PC a odeslat jako přílohu v e-mailu na     hrabacka@ddmdomazlice.cz

O letošních letních prázdninách se stane opět místem našeho pobytu  Základní škola v Postřekově. Garantujeme prověřenou zkušenost, že nám poskytne všestranně skvělý servis.

 

Zaměření: turistika, přírodověda, sport, výtvarná a rukodělná činnost

Motivace: Výlet k Indiánům

 

Další program:

  • sportovní a rekreační činnosti, koupání
  • výlety
  • soutěže, hry všeho druhu, diskotéka, karneval, tábornické dovednosti

 

Ubytování: v budově základní školy včetně sociálního zázemí

                  kromě prostor školy nám bude k dispozici přilehlý sportovní areál a tělocvična

Stravování: celodenní v jídelně školy

Hlavní vedoucí letního tábora: Jan Hrabačka

Programová vedoucí a zdravotnice: Radka Prokelová

Cena tábora:     1900,- Kč

 

Tábor musí být uhrazen do 8. června 2018. Samoplátci hradí převodem ze svého účtu na náš účet nebo složením v hotovosti.

Rodiče, kteří čerpají příspěvek z FKSP, hradí po dohodě se zaměstnavatelem rovněž do 8.6.2018, oznámí tuto skutečnost provozovateli tábora – Domu dětí a mládeže Domino v Domažlicích. Způsob úhrady LT řešte s účetní DDM – telefon 379 722 811. Tábor je určen všem dětem bez rozdílu, tedy nejen těm, které jsou zapsány v kroužcích DDM. Po odevzdání přihlášky obdržíte další dokumentaci a podrobnější informace. 

Těší nás, že svěříte své dítě na týden do naší péče a vynasnažíme se, aby si z tábora odneslo ty nejhezčí zážitky.

Stránka

  • 1