Navigace

Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Doufáme, že na našich stránkách najdete všechny potřebné informace a že se vám tady bude líbit.


Dům dětí a mládeže Domino je organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší společnosti. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

 

Volná místa na PT Hrajeme si s angličtinou.

Veškeré tábory, které máme v letošním roce v nabídce, se uskuteční v původních vypsaných termínech s přihlášenými účastníky.

 

DDM DOMINO Domažlice je od 11.5. 2020 otevřeno pro účastníky zájmového vzdělávání

Schůzky zájmových kroužků probíhají v domluvených termínech a časech, o kterých jsou účastníci informováni.

 

Pro veřejnost je DDM Domino uzavřeno.

Pro informace pište na e-mail : ddm.domazlice@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

 

Od 11. 5. 2020  bude opět probíhat zájmové vzdělávání v DDM Domino.

Účast na zájmovém vzdělávání je dobrovolná, tudíž záleží na zákonných zástupcích dítěte, zda dítě na kroužek pošlou.

Podmínkou účasti na zájmovém vzdělávání je potvrzené čestné prohlášení, které bude před nástupem ke vzdělávání vyžadováno.

Pedagogové a vedoucí jednotlivých kroužků budou postupně kontaktovat rodiče zapsaných dětí a informovat o zahájení vzdělávání.

Primárně budeme otevírat kroužky a kluby sportovní a preferovat pohyb venku.

Vzdělávání skupinové bude probíhat v maximálním počtu 15 dětí.

Kroužky pro předškoláky otevírat nebudeme, jelikož rodičům dětí je zakázán vstup do budovy, viz. nařízení MŠMT.

Zde jsou další podmínky, které se budou striktně dodržovat:   

 
  •  vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám
  • všechny děti a pracovníci DDM Domino nosí ve společných prostorách roušky
  • každé dítě bude mít s sebou sáček na uložení roušky
  • po příchodu do učebny, musí každé dítě použít dezinfekci na ruce
  • v průběhu vzdělávání v učebně nemusí děti ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
  • při sejmutí roušky si každé dítě ukládá roušku do sáčku
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do prostorů DDM Domino vstoupit

 

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

 

Výuka 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma zde

 

Portál SP DDM

 

 

 

Nabídka zájmových kroužků

Domu dětí a mládeže DOMINO Domažlice

ve školním roce 2019/2020

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas schůzky (h.)

 

Vyučující

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky,soutěže.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 14:45 – 15:30

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

700,-

Úterý

14:00 – 14:45

Ing.Eva

  Pavleová

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

700,-

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

700,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Ing.Eva

Pavleová

5

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení slovní zásoby, gramatiky.

 

700,-

Středa

14:00 - 15:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

6

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání.

 

 

700,-

 

Úterý

15:30 - 16:30

 

 

 

Ing.Eva

Pavleová

7

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

700,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Martin

Vašíček

8

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem, nové hry.

 

600,-

Pátek

13:00 – 15:00

Ing.Eva

Pavleová

9

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

600,-

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

10

Plastikový modelář

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí…

 

600,-

POxÚTxČT

15:00 – 17:00

Radek

Svozil

11

MaMi klub

Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.

 

800,-

 

Úterý

9:30 – 11:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Přírodovědné zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

  12

 

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

700,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

 

 

 

13

 

 

Kynologický kroužek

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování, hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda záchranáře nebo psovoda u OS  

 

 

 

800,-

 

Dle domluvy

 

 

 

Jaroslav

 Hartl

 

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Estetické zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas

schůzky

 

Vyučující

 

  14

 

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

 

 

700,-

 

Čtvrtek

13:15 – 14:45

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

15

 

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

 

700,-

 

Čtvrtek

16:00 – 17:00

 

 

Ing. Eva

Pavleová

 

 

16

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami, tisk.

 

 

700,-

 

Středa

15:00– 16:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

17

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

15:00 – 16:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

18

Šikulové

Zábava pro ruce a mozek - zábavné vyrábění a drobné tvoření po vzoru známého pořadu,  a dále pak kvízy, křížovky a doplňovačky pro rozvoj vědomostí dětí, pro 1. a 2. třídu.

 

 

700,-

Středa

13:00 – 14:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Hudebněrytmické zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

19 

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro školáky, začínající i pokročilé.

 

700,-

Úterý

Dle domluvy

 

Eliška

Hinterholzingerová

 

 

20

 

Kytara

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

700,-

Čtvrtek

Dle domluvy

 

Mgr. Markéta Kubecová

 

21

Klávesy

Výuka na klávesy pro začátečníky i pokračující + hudební nauka.

 

1000,-

Úterý nebo čtvrtek

Dle domluvy

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

22

Pěvecký sbor  Domináček

 

Pěvecký sbor pro žáky 1. tříd a starší. Lidové a umělé písně, hudebně-pohybové činnosti, rytmická průprava.

 

 

700,-

Čtvrtek

Dle domluvy

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Sportovní zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

 

23

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová ligy,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 16:00 - 17:00

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

24

 

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, sportovní hry.

 

 

800,-

 

Úterý

14:30 – 15:30

 

Mgr. et Mgr.

Hana

Hradecká

 

25

Stolní tenis

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

800,-

 

Úterý nebo čtvrtek

15.30 – 16:30

 

Bc.Jakub Hinterholzinger

 

 

26

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená, přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally

 

 

800,-

 

 

 Dle domluvy

 

Ing.Eva

Pavleová


 

O nás

05.10.2017

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.

Detail

04.10.2017

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary.

Detail

01.10.2017

Pro plastikové modeláře

Následující schůzky proběhnou 4., 9., 10. a 16. prosince 2019 od 15:00 hodin. Nově budou termíny zveřejňovány ve složce Plastikový modelář, která je umístěna přímo na panelu MENU/AKTUALITY v levé části stránky.

Detail

29.08.2019

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

Detail

03.07.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební fotogalerie

Detail

10.07.2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 9.7.-13.7.2018

Detail

04.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Fotografie - Mikulášská dílna 2.12.2017

Detail

04.12.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Fotografie - Adventní dílna 25.11.2017

Detail