Obsah

O domě dětí

Historie

 

Počátkem nového tisíciletí dovršil Dům dětí a mládeže v Domažlicích padesátku. Dlouhý je seznam lidí, kteří alespoň malou část svého produktivního života spojili s tímto školským zařízením. Nikdo snad nepadl v zapomnění, ale čas mnohé zavál do jiných profesí.

1950

Rada MNV v Domažlicích se usnesla předat dům na náměstí č.p. 40 pionýrům a ČSM. Stalo se tak při slavnostním aktu v červenci roku 1950.

ODPM sídlil také po určitou dobu v domečku nedaleko areálu nemocnice, aby se pak 1. října 1982 vrátil na své původní působiště.

1982

Začátek nového školního roku 1982/1983 probíhal ve znamení úklidu a stěhování do nových prostor rekonstruovaného ODPM v budově na náměstí Míru, který byl slavnostně předán do užívání 1. října 1982. Rozšířením prostor se otevřely nové možnosti aktivního využívání volného času dětí a mládeže.

1992

V samém závěru letních prázdnin nás zastihla nepříjemná zpráva o rychlém vystěhování stávajících prostor na domažlickém náměstí. Pro pracovníky domu dětí a mládeže toto rozhodnutí znamená napříště rozvíjet činnost ve značně omezených a provizorních podmínkách. Budova, do níž po řadu let docházely stovky našich příznivců, se v restituci vrací městu. Školní rok 1992/1993 byl pro činnost domu dětí a mládeže značně problematický a nejistý. Již od září bylo avizováno vystěhování z dosavadního působiště, k němuž v prosinci 1992 skutečně došlo.

1993

Během ledna a února se odvíjela veškerá činnost v provizorních podmínkách základní školy v Komenského ulici. Současně se prováděly nezbytné úpravy v budově bývalého Svazu mladých v Hradské ulici, kde našel dům dětí a mládeže díky pochopení Okresního a Školského úřadu svůj azyl. Dům dětí a mládeže se zabydlel v nových prostorách a v hezkém prostředí. Kapacita budovy však nestačila pokrýt zájem dětí, a tak se některé kroužky musely scházet v pronajatých prostorách základních škol a SOU. Rybáři si začali budovat pěkný areál na pronajatém městském pozemku u sídliště Kozinovo pole.

Ve školním roce 1993/1994 se změnily podmínky ve financování mimoškolní činnosti dětí. Bylo upuštěno od drobných a neefektivních akcí. Převažovala iniciativa pořádat akce bez velkých finančních ztrát.

1994

Školní rok 1994/1995 byl další zkouškou v historii DDM. Velký důraz při veškerých aktivitách byl kladen především na ekonomickou stránku.

Následující léta byla pro činnost DDM příznivá. Došlo k dalším úpravám prostor. Schodiště, učebna a sál byly obloženy deskovými obklady, instalováno nové osvětlení a na chodbách položena dlažba. V suterénu budovy byla upravena místnost pro elektrotechnický kroužek a z bývalého skladu byla vybudována keramická dílna. Fit klub byl dovybaven dalším náčiním, do učebny a sálu byl pořízen nový nábytek. Nezbytných úprav se dočkala také lodžie.

1998

Dům dětí a mládeže v Domažlicích nese nový název Domino. V existenci tohoto školského zařízení nastal důležitý zlom. Od 1. ledna 1998 se stává právním subjektem. Počáteční písmena Domina vyjadřují určitý patriotismus k metropoli Chodska a ostatně Domino je dětská hra, která podněcuje logické uvažování a hravost.

2002-2010

DDM má čtyři zájmová a jedno hospodářské oddělení. Působení domu je všestranné, převládá oblast estetická a společenskovědní. Standardně otevírá zhruba padesát kroužků pro osmset zájemců. Každoročně pořádá kolem stovky příležitostných a víkendových akcí pro 12 000 účastníků všech věkových kategorií. Ujímá se role pořadatele okresních kol předmětových a uměleckých soutěží. O vedlejších a letních prázdninách připravuje specifické akce a tábory.