Navigace

Obsah

 

Nabídka zájmových kroužků Domu dětí a mládeže DOMINO Domažlice ve školním roce 2023/2024 pro MŠ

 

 

Zájmový útvar

 

 

Den a čas schůzky

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti (možno i od 4 let) a začínající žáky prvních tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky, soutěže.

 

 

Úterý

15:00 – 16:00

 

 

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání apod.

Úterý

16:00 - 17:00

 

 

Logohrátky

Cviky na rozhýbání jazýčků, podpora mluvních dovedností, procvičování správné artikulace, rozšiřování slovní zásoby, procvičování logopedických básniček, vyvozování jednotlivých hlásek - ve skupině

Středa

16:00 - 17:00

Šikovné tlapky

Výtvarná výchova a kreativní tvoření pro děti od 4 do 7 let.(1h.)

Čtvrtek

1.sk. 15:00 – 16:00

2.sk. 16:00 – 17:00

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h.)

 

Čtvrtek

1.sk. 14:45 – 15:45

2.sk. 15:45 – 16:45

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro začínající předškoláky

Úterý

čas dle domluvy

13:00 – 15:30

Čiperové

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním.

Středa

16:15 – 17:15

 

Rozvrh zájmových útvarů 2023/2024 děti 4-6 let - MŠ