Navigace

Obsah

Zájmové útvary

Přihláška na zájmové útvary pro školní rok 2021/2022 zde.

 

 

Platbu za kroužky prověďte na č. účtu: 259975958/0300

 

 

Ostatní kroužky dle rozvrhu

 

Rozvrh zájmových útvarů pro školní rok 2020/ 2021 

Přihláška 2020/2021

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas schůzky (h.)

 

Vyučující

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky,soutěže.

 

 

700,-

 

 

Úterý

15:00 – 16:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

700,-

Úterý

14:00 – 15:00

Ing.Eva

Pavleová

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. a 3.tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

700,-

 

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 4. - 8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

700,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Ing.Eva

Pavleová

5

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení slovní zásoby, gramatiky.

 

 

700,-

Středa

14:00 - 15:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

6

Němčina pro předškoláky

Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou. Jazykové vzdělávání předškoláků v projektu Slunce - Sonne, spolupráce s mateřskou školou ve Furth im Wald koordinovaný Mgr. Jaroslavou Seidlmayer.

 

 

700,-

 

dle domluvy

 

 

 

Alena

Štefanová

7

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání.

 

 

700,-

 

Úterý

16:00 – 17:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

8

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

700,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Martin

Vašíček

9

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem, nové hry.

 

700,-

Pátek

13:00 – 15:00

Ing.Eva

Pavleová

10

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

700,-

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Přírodovědné zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

11

 

 

 

Plastikový modelář

 

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí…

 

 

700,-

dle domluvy

15:00 – 17:00

 

Radek

Svozil

 

 

12

MaMi klub

Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.

1x 14 dní klub v DDM

1x14 dní v tělocvičně

 

 

800,-

 

Úterý

9:30 – 11:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

13

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

700,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

14

 

 

Kynologický kroužek

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování, hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda záchranáře nebo psovoda u OS  

 

 

 

800,-

 

Dle domluvy

 

 

 

Jaroslav

Hartl

 

 

 

15

 

 

Radioamatérský kroužek

Cílem radioamatérského kroužku je seznámit děti s radioamatérskou činností jak po stránce teoretické, tak i praktické (provozní). Naučíme děti základům radioamatérského sportu a ty, které projeví skutečný zájem stát se radioamatérem, připravíme na úspěšné zvládnutí zkoušky pro získání radioamatérské koncese. Vhodné od 11 let.

 

 

 

800,-

 

 

Úterý

16:00 – 18:00

 

 

Zdeněk

Kohout

 

Jiří

Schwarz

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Estetické zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas

schůzky

 

Vyučující

 

16

 

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

 

 

700,-

 

Čtvrtek

13:10 – 14:40

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

17

 

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

 

700,-

 

Čtvrtek

16:00 – 17:00

 

 

Ing. Eva

Pavleová

 

 

18

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami, tisk.

 

 

700,-

 

Středa

15:00– 16:15

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

19

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

14:45 – 16:45

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

20

Šikulové

Jednoduché vyrábění pro děti 1. a 2. tříd inspirované televizním pořadem, přijďte si vyzkoušet, co vidíte v televizi.

 

700,-

Středa

13:00 – 14:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Hudebněrytmické zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

21

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro začínající předškoláky, školáky i pokročilé.

 

700,-

Úterý

dle domluvy

 

Eliška

Hinterholzingerová

 

 

22

 

Kytara

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

700,-

Čtvrtek od 14:30

dle domluvy

 

Mgr.Markéta Kubecová

 

23

Klávesy

Výuka na klávesy pro začátečníky a pokračující + hudební nauka.

 

1000,-

Úterý nebo čtvrtek

dle domluvy

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

24

Pěvecký sbor Domináček

 

Pěvecký sbor pro žáky 1. tříd a starší. Lidové a umělé písně, hudebně-pohybové činnosti, rytmická průprava.

 

 

700,-

Čtvrtek

dle domluvy

Mgr.Markéta Kubecová

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Sportovní zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

 

25

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová liga

1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

800,-

 

 

Úterý

16:00 – 17:00

 

 

Kamila Bendová

Veronika Kalčíková

 

 

26

 

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny školní děti, sportovní hry.

 

 

800,-

 

Pondělí

16.00 – 17:00

 

Mgr. Hana

Hradecká

 

27

Stolní tenis

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

800,-

Úterý a čtvrtek

15.30 – 17:00

 

 

Bc.Jakub Hinterholzinger

 

 

28

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená, přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally

 

 

800,-

dle domluvy

 

Ing.Eva

Pavleová

 

29

Čiperové

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 ti let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním

 

800,-

Pondělí

dle domluvy

Kamila Bendová

Veronika Kalčíková

 

Uvedené časy u jednotlivých kroužků jsou informativní, mohou se případně změnit dle zájmu dětí. V případě zájmu o některý kroužek se dostavte na informativní schůzku. Přihlášky pro daný kroužek si můžete vyzvednout přímo v DDM Domino Domažlice, příspěvková organizace,Hradská 94 nebo je naleznete na www.ddmdomazlice.cz

 

 

Přílohy:

Přihláška 2021/2022

Nabídka kroužků 2020/2021