Navigace

Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Doufáme, že na našich stránkách najdete všechny potřebné informace a že se vám tady bude líbit.


Dům dětí a mládeže Domino je organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší společnosti. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

 

 

 

Nabídka zájmových kroužků

Domu dětí a mládeže DOMINO Domažlice

ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Den a čas schůzky (h.)

 

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, soutěže, písničky,…

 

 

700,-

 

 

Úterý

 14:45 – 15:30

 

 

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

700,-

Úterý

14:00 – 14:45

 

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

700,-

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice,...

 

700,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

 

5

 

Anglický jazyk pro mládež od 15 let a pro dospělé

 

Výuka anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.

 

2500,-

 

25.9.2018

16:00 hod.

 

6

Němčina hrou pro předškoláky

Němčina hrou pro předškolní děti.

 

700,-

Středa

16:00-17:00

 

7

Německý jazyk 1

Němčina hrou pro prvňáčky.

 

700,-

Středa

16:00-17:00

 

8

Německý jazyk 2

Německý jazyk pro děti od 2. do 8. třídy

 

700,-

Středa

16:00-17:00

 

9

Čeština pro cizince

 

Výuka českého jazyka pro cizí státní příslušníky. Doučování češtiny pro děti i dospělé.

 

Dospělí 2500,-

děti 700,-

 

8.10.2018

16:00

 

 

10

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické cvičení a básničky - správná výslovnost, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, předmatematická průprava.

 

 

700,-

 

Úterý

15:30 - 16:30

 

 

13

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

700,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

 

14

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem.

 

600,-

 

Pátek

13:00 – 15:00

 

15

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

600,-

 

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

16

 

Plastikový modelář

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí…

 

600,-

POxÚTxČT

15:00 – 17:00

 

17

MaMi klub

Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.

 

800,-

Úterý

9:30 – 11:00

 

 

 

19

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

700,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kynologický kroužek

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let, které mají  zájem o psy. Zaměření obecné počínaje péčí o psa, rozšíření teoretických znalostí, výcvik poslušnosti, stopování či hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda záchranáře nebo psovoda u ozbrojených složek.  

 

 

 

 

800,-

20.9.2018

16:00

 

 

22

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

 

 

700,-

 

Čtvrtek

13:15 – 14:45

 

23

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

 

 

700,-

 

Čtvrtek

16:00 – 17:00

 

 

24

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami…

 

700,-

 

Středa

14:45– 16:00

 

 

25

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.

 

1000,-

 

Čtvrtek

14:40 – 15:40

15:40 - 16:40

 

29

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro začínající předškoláky, školáky i pokročilé.

 

700,-

Úterý

Od 13:00

 

 

30

 

Kytara začátečníci

Kytara pokročilí

 

 

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé.

Rytmické akordické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

 

700,-

Čtvrtek

Od 14:10

do 17:10

 

 

32

Klávesy

Výuka na klávesy pro začátečníky 

i pokračující. Hudební nauka

 

1000,-

Úterý

14:00-15:00

Čtvrtek

 14:00-17:00

 

33

Pěvecký sbor  Domináček

Pěvecký sbor pro děti od 5 do 8 let. Lidové a umělé písně, hudebně-pohybové činnosti.

 

 

700,-

Čtvrtek

15:40-16:25

 

34

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová ligy,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 15:30 – 16:30

 

35

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, míčové a sportovní hry...

 

800,-

 

Pondělí

15.00 – 16:00

 

36

Stolní tenis

 

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

 

800,-

 

Úterý

15.30 – 16:30

Čtvrtek

15.30 – 16:30

 

 

O nás

05.10.2017

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.

Detail

04.10.2017

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary.

Detail

03.10.2017

Pro MaMi klub

Schůzky probíhají každé úterý od 9:30 - 11:00 hod.

Detail

03.07.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební fotogalerie

Detail

10.07.2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 9.7.-13.7.2018

Detail

04.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Fotografie - Mikulášská dílna 2.12.2017

Detail

04.12.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Fotografie - Adventní dílna 25.11.2017

Detail

07.08.2017

PT - Toulavé boty 7.8. 2017 - 11.8.2017

PT - Toulavé boty 7.8. 2017 - 11.8.2017

PT - Toulavé boty 7.8. 2017 - 11.8.2017

Detail