Navigace

Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Doufáme, že na našich stránkách najdete všechny potřebné informace a že se vám tady bude líbit.


Dům dětí a mládeže Domino je organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší společnosti. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

 

Nabídka zájmových kroužků

Domu dětí a mládeže DOMINO Domažlice

ve školním roce 2019/2020

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas schůzky (h.)

 

Vyučující

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky,soutěže.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 14:45 – 15:30

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

700,-

Úterý

14:00 – 14:45

Ing.Eva

  Pavleová

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

700,-

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

700,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Ing.Eva

Pavleová

5

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení slovní zásoby, gramatiky.

 

700,-

Středa

14:00 - 15:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

6

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání.

 

 

700,-

 

Úterý

15:30 - 16:30

 

 

 

Ing.Eva

Pavleová

7

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

700,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Martin

Vašíček

8

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem, nové hry.

 

600,-

Pátek

13:00 – 15:00

Ing.Eva

Pavleová

9

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

600,-

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

10

Plastikový modelář

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí…

 

600,-

POxÚTxČT

15:00 – 17:00

Radek

Svozil

11

MaMi klub

Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.

 

800,-

 

Úterý

9:30 – 11:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Přírodovědné zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

  12

 

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

700,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

 

 

 

13

 

 

Kynologický kroužek

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování, hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda záchranáře nebo psovoda u OS  

 

 

 

800,-

 

Dle domluvy

 

 

 

Jaroslav

 Hartl

 

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Estetické zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas

schůzky

 

Vyučující

 

  14

 

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

 

 

700,-

 

Čtvrtek

13:15 – 14:45

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

15

 

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

 

700,-

 

Čtvrtek

16:00 – 17:00

 

 

Ing. Eva

Pavleová

 

 

16

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami, tisk.

 

 

700,-

 

Středa

15:00– 16:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

17

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

15:00 – 16:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

18

Šikulové

Zábava pro ruce a mozek - zábavné vyrábění a drobné tvoření po vzoru známého pořadu,  a dále pak kvízy, křížovky a doplňovačky pro rozvoj vědomostí dětí, pro 1. a 2. třídu.

 

 

700,-

Středa

13:00 – 14:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Hudebněrytmické zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

19 

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro školáky, začínající i pokročilé.

 

700,-

Úterý

Dle domluvy

 

Eliška

Hinterholzingerová

 

 

20

 

Kytara

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

700,-

Čtvrtek

Dle domluvy

 

Mgr. Markéta Kubecová

 

21

Klávesy

Výuka na klávesy pro začátečníky i pokračující + hudební nauka.

 

1000,-

Úterý nebo čtvrtek

Dle domluvy

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

22

Pěvecký sbor  Domináček

 

Pěvecký sbor pro žáky 1. tříd a starší. Lidové a umělé písně, hudebně-pohybové činnosti, rytmická průprava.

 

 

700,-

Čtvrtek

Dle domluvy

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Sportovní zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

 

23

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová ligy,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 16:00 - 17:00

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

24

 

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, sportovní hry.

 

 

800,-

 

Úterý

14:30 – 15:30

 

Mgr. et Mgr.

Hana

Hradecká

 

25

Stolní tenis

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

800,-

 

Úterý nebo čtvrtek

15.30 – 16:30

 

Bc.Jakub Hinterholzinger

 

 

26

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená, přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally

 

 

800,-

 

 

 Dle domluvy

 

Ing.Eva

Pavleová


 

O nás

05.10.2017

Platby za kroužky

Platby za kroužky můžete provést v hotovosti v kanceláři DDM nebo na účet: 259975958/0300 do textu uveďte příjmení dítěte a název kroužku.

Detail

04.10.2017

Pro všechny děti a dospělé

V případě zájmu přihlášku a kompletní seznam kroužků naleznete v sekci zájmové útvary.

Detail

01.10.2017

Pro plastikové modeláře

Následující schůzky proběhnou 4., 9., 10. a 16. prosince 2019 od 15:00 hodin. Nově budou termíny zveřejňovány ve složce Plastikový modelář, která je umístěna přímo na panelu MENU/AKTUALITY v levé části stránky.

Detail

29.08.2019

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

LPT Rudolfova Pila

Detail

03.07.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební 1.-4.7.2019

PT Hudební fotogalerie

Detail

10.07.2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 2018

PT Hudební 9.7.-13.7.2018

Detail

04.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Mikulášská dílna 2.12.2017

Fotografie - Mikulášská dílna 2.12.2017

Detail

04.12.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Adventní dílna 25.11.2017

Fotografie - Adventní dílna 25.11.2017

Detail