Navigace

Obsah

Pomoc tábory

Příhlášky:

PT Hrajeme si s angličtinou 2024 - přihláška

PT Máme rádi zvířata 2024 - přihláška

PT Sportovní 2024 - přihláška

LPT Rudolfova Pila 2024 - přihláška

PT Pohádkové putování 2024 - přihláška

PT Expedice Domino 2024 - přihláška

 

Letáky k táborům:

PT Hrajeme si s angličtinou 2024 - leták

PT Máme rádi zvířata 2024 - leták

PT Sportovní 2024 - leták

LPT Rudolfova Pila 2024 - leták

PT Pohádkové putování 2024 - leták

PT Expedice Domino 2024 - leták

 

Informace o letním pobytovému táboru - Rudolfova Pila

 

Pořadatelem letního tábora je DDM Domino Domažlice. Jako pokaždé tento tábor bude probíhat v krásném prostředí na Rudolfově Pile u Pece pod Čerchovem, uprostřed CHKO Český les.

 

Zde je popis cesty pro ty, kteří za námi pojedou poprvé: do Pece pod Čerchovem se dostanete buď z Domažlic směrem na Babylon a tam u hotelu Bohman odbočte vpravo a nebo z Klenčí pod Čerchovem přes Trhanov a dále podle ukazatelů. Až budete v Peci pod Čerchovem, projedete vsí (na křižovatce ve tvaru Y u obchodu se dejte doprava) až k lesu, odtud bude cesta značena šipkami. Po cestě jeďte velmi opatrně, je úzká, a v nepříliš dobrém stavu (výmoly) a můžete potkat protijedoucí vozidla.

 

Tábor je určen všem, kdo mají ukončenou první třídu a nejsou starší věku 18 let.

Ubytování je zajištěno buď v chatkách nebo dvoulůžkových stanech s podlážkou (rozdělujeme dle věku dětí).

 

Tábor trvá jedenáct dní, začíná 21. července a zakončen bude 31. července 2024

 

Děti budou rozděleny dle věku do oddílů, kde budou prožívat tábornický život, který zahrnuje vycházky do okolní přírody, netradiční sportování, tanec a hry, celotáborové soutěže, noční hry a když dovolí počasí tak i koupání.

 

Shrnuto a řečeno jednou větou: Program je opět připraven tak, abyste s námi zažili prima tábor.

 

Co s sebou na tábor?

 

VLASTNÍ SPACÍ PYTEL – platí pro všechny účastníky bez ohledu na to, zda budou spát v chatkách nebo stanech. Doporučujeme kvalitní spací pytel a vlastní deku. Noci jsou zde i v létě velmi chladné.

Pokud máte tematickou masku (letos „Rytíř, bojovník, princezna“), klidně také přibalte.

Oblečení na deset dní: trička, kraťasy, spodní prádlo a ponožky (i nějaké teplé) – v dostatečném množství, tepláky, bundu, pokrývku hlavy, oblečení na spaní, svetr nebo mikinu, uzavřené kotníkové boty, sportovní kecky, sandály, pláštěnku a gumovky (může nám totiž také pršet), plastovou láhev na pití.

Také nezapomeňte na sportovní oděv a obuv (cvičky, tenisky).

Pomoc s transportem zavazadel neprodleně po příjezdu do objektu tábora je zajištěna (nevztahuje se na balenou vodu).

 

Přibalte také: prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení od lékaře, hygienické potřeby, alespoň 2 ručníky, osušku, sluneční brýle, šátek, plavky, repelent, baterku (večer se hodí), nějaké kapesné. Pokud berete léky, také si je vezměte a při prezenci předejte i s pokyny k podávání zdravotníkovi!

 

A co s sebou rozhodně ne?

 

V táboře není dětem dovoleno mít mobilní telefon, tablety a podobná zařízení, tedy drahé věci, které na tábor nepatří a ruší táborový pobyt. Z hygienických důvodů také není dovoleno vozit na tábor jídlo.

 

 

 

Příjezd a odjezd

 

Doprava na tábor ani z tábora není pořadateli organizována. Je proto třeba děti v daný den a hodinu do tábora přivézt. U brány si děti převezmou hlavní vedoucí tábora, zdravotník a také jejich oddíloví vedoucí. Ti také v den odjezdu děti předají zpět rodičům.

 

 

Příjezd dětí na tábor bude v neděli 21. července od 9:30 do 11:00 hodin

Odjezd dětí z tábora bude ve středu 31. července od 17:00 do 18:00 hodin

 

Prosíme rodiče, aby přesně dodržovali stanovené časy, zejména pak hodiny odjezdu, protože dříve děti k odjezdu nebudou připraveny.

 

 

 

Návštěvy

 

Tábor není příliš dlouhý a proto návštěvy z organizačních a výchovných důvodů n e d o p o r u č u j e m e.

Pokud usoudíte, že Vaše návštěva je nezbytná, prosím dodržujte čas poledního klidu, tj. mezi 13:00 a 14:00 hodin. Po celou dobu tábora je z hygienických důvodů zakázán vstup rodičů i dalších osob do prostoru tábora.

 

Přihlášky a forma úhrady:

 

Přihláška je k dispozici v DDM Domino Domažlice nebo na tabory.

Přihlášku vyplňte a zašlete do 10. května 2024 na adresu domu dětí: Hradská 94, 344 01 Domažlice nebo na ddm.domazlice@seznam.cz.  

 

Platbu proveďte bankovním převodem na účet 259975958/0300. Jako variabilní symbol použijte číslo, které Vám bude zasláno po uzávěrce příjmu přihlášek. Vyhovuje-li Vám lépe platba hotově, i ta je po domluvě možná. Pokud budete čerpat příspěvek od svého zaměstnavatele z FKSP, kontaktujte účetní DDM Domino na ucetni.ddm.domazlice@seznam.cz. Úhradu je nutno provést nejpozději do 10. června 2024. Přihlášku bereme jako závaznou od okamžiku doručení.

 

Upozorňujeme též na možnost vystavení potvrzení o účasti na táboře určené pro zaměstnavatele rodičů. Máte-li zájem, informujte se na: ucetni.ddm.domazlice@seznam.cz (379722811).

 

Letošní cena je 5 900 Kč

 

Uhraďte, prosím, platbu do 10.6. 2024!

 

Storno poplatky:

  1. organizátoři tábora nevrací nic v případě, že účastník tábora odjede z vlastního rozhodnutí (a se svolením rodičů), nebo bude vyloučen z kázeňských důvodů

 

Adresa na tábor:

 

Letní pobytový tábor Domino

Rudolfova pila

Chodov 135

345 33 Chodov

 

Pro další kontakt před táborem ohledně organizace a průběhu můžete využít táborový email: ttrudolfovapila@seznam.cz nebo telefonní číslo 725 915 238.

 

Těší nás, že svěříte své dítě do naší péče a vynasnažíme se, aby si z tábora odneslo ty nejhezčí zážitky.