Navigace

Obsah

Zájmové kroužky probíhají dle rozvrhu

Přihláška na zájmové útvary pro školní rok 2022/2023

zde.

Volná místa ještě v těchto kroužcích:

 

Zájmový útvar

 

 

Den a čas schůzky (h.)

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti (možno i od 4 let). Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky, soutěže.

 

 

Úterý

15:00 – 16:00

 

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

Úterý

14:00 – 15:00

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé od 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

Úterý

13:00 – 14:00

 

Angličtina 3

 

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

 

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Cílem je děti seznámit se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení základní slovní zásoby, gramatiky.

Středa

14:00 - 15:00

 

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky  ruky, příprava ke psaní, počítání apod.

Úterý

16:00 - 17:00

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Wii - fit

Pro všechny zájemce, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem. Nové hry!!!

Pondělí

14:30 - 15:30

Počítačový kroužek

 

Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace,  programování pro děti, webové stránky, úprava fotek,

Pondělí

14:30 - 15:30

 

Psaní všemi deseti

Nácvik psaní všemi deseti na klávesnici, efektivní využití všech funkcí klávesnice, procvičování online formou, práce na PC

Pondělí

14:30 - 15:30

 

Doučko

Doučování matematiky a českého jazyka pro děti ze ZŠ, rozdělení do menších skupin, individuální práce.

Středa

14:00 - 15:00

 

 

MaMi klub

 

Klub určený pro maminky s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření uzpůsobené věku dětí, volný čas pro hraní a poznávání. 1x 14 dní DDM, 1x 14 dní tělocvična  SZŠ

Úterý

9:30 – 10:30

 

 

Na stopě záhad

 

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako je  chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas ….a další experimenty. Vhodné od 6  let.

 

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Zálesák

 

Základní tábornické dovednosti, určovaní rostlin, hub, zvířat, stop, učení vázání uzlů, turistické značky, orientace na mapě, zdravověda, 1x14 dní výlet do bližšího okolí

Středa nebo pátek

Dle domluvy

 

 

Kutilové

Rukodělné a výtvarné činnosti, práce s různými materiály, pomůckami, nářadím, výroba prostorových objektů.

Úterý

13.30 – 15.00

 

Klubíčko

Základní techniky ručních prací, vyšívání, háčkování, pletení, ruční šití, výroba dekorací …doporučeno pro děvčata od 4. tř.

 

Úterý

15:00 – 16:30

 

 

Plastikový modelář

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí aj.

Pondělí

event.dle domluvy

15:00 – 17:00

Dívčí klub

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

Čtvrtek

13:10 – 14:40

Šikovné tlapky

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

Čtvrtek

16:00 – 17:00

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let . Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami,  tisk…

Středa

15:00 – 16:15

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h.)

 

Čtvrtek

1.sk.14:45 – 15:45

2.sk.15:45 – 16:45

 

Kytara

 

 

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické akordické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

Čtvrtek

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová liga,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

Úterý

 16:00 - 17:00

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, sportovní a soutěžní  hry….

Pondělí

14:00 – 15:00

Stolní tenis

 

Pro holky i kluky se zájmem o tuto hru. V případě velkého počtu zájemců rozdělení do dvou skupin

Úterý 

15:30 – 16:30

16:30 - 17:30

Cvičeníčko

Pohybová průprava pro děti od 3 do 5 let, rytmika, hry.

 

Čtvrtek

15.00-16.00

 

Čiperové

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 ti let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním

Pondělí

15:00 – 16:00

 

Platbu za kroužky prověďte na č. účtu: 259975958/0300

do textu: příjmení + název kroužku

 

Přílohy:

Přihláška 2022/2023

Rozvrh zájmových útvarů 2022/2023