Navigace

Obsah

Zájmové kroužky probíhají dle rozvrhu

Přihláška na zájmové útvary pro školní rok 2021/2022 zde.

Rozvrh zájmových útvarů pro školní rok  2021/ 2022 

zde

 

 

Rozvrh zájmových útvarů pro školní rok  2021/ 2022 

(termíny informativních schůzek jsou uvedeny pod přehledem kroužků)

                                  

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas schůzky (h.)

 

Vyučující

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky, soutěže.

 

 

700,-

 

 

Úterý

 15:00 – 16:00

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

700,-

Úterý

14:00 – 15:00

Ing.Eva

  Pavleová

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

700,-

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. -  8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

700,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Ing.Eva

Pavleová

5

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení slovní zásoby, gramatiky.

 

 

700,-

Středa

14:00 - 15:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

6

Předškoláček

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání.

 

 

700,-

 

Úterý

16:00 – 17:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

7

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

700,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Martin

Vašíček

8

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem, nové hry.

 

700,-

Pondělí nebo pátek

12:30 – 14:30

Ing.Eva

Pavleová

9

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

700,-

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

10

Plastikový modelář

 

Výroba modelů aut, letadel, lodí…

 

700,-

POxÚTxČT

15:00 – 17:00

Radek

Svozil

11

MaMi klub

Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.

1x14 dní tělocvična.

 

 

800,-

 

Úterý

9:30 – 11:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

  12

 

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

700,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Ing.Eva

 Pavleová

 

 

 

13

 

 

Kynologický kroužek

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování, hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda záchranáře nebo psovoda u OS.  

 

 

 

800,-

 

Dle domluvy

 

 

 

Jaroslav

 Hartl

 

  15

 

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, práce s vlnou, šití…

 

 

700,-

 

Čtvrtek

13:10 – 14:40

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

16

 

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti od 5 do 7 let.

 

700,-

 

Čtvrtek

16:00 – 17:00

 

 

Ing. Eva

Pavleová

 

 

17

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami, tisk.

 

 

700,-

 

Středa

15:00 – 16:15

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

18

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

1.sk.14:45 – 15:45

2.sk.15:45 – 16:45

 

Ing.Eva

Pavleová

 

19

Šikulové

Jednoduché vyrábění pro děti 1. a 2. tříd inspirované TV pořadem, Kreativní a zajímavé.

 

700,-

Středa

13:00 – 14:00

 

Ing.Eva

Pavleová

 

20

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro začínající předškoláky, školáky i pokročilé.

 

700,-

Úterý

Dle domluvy

 

Eliška

Hinterholzingerová

 

 

21

 

Kytara

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

700,-

Čtvrtek od 14:00

Dle domluvy

 

 

Mgr.Markéta Kubecová

 

22

Klávesy

Výuka na klávesy pro začátečníky i pokračující + hudební nauka.

 

1000,-

Úterý, středa, čtvrtek

Dle domluvy

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

 

23

Pěvecký sbor  Domináček

 

Pěvecký sbor pro žáky 1. tříd a starší. Lidové a umělé písně, hudebně-pohybové činnosti, rytmická průprava.

 

 

700,-

Čtvrtek

Dle domluvy

Mgr.Markéta Kubecová

 

 

24

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová ligy,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

800,-

 

 

Úterý

 16:00 – 17:00

 

 

Veronika Kalčíková

 

 

25

 

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny školní děti, sportovní hry.

 

 

800,-

 

Pondělí

14.20 – 15:20

 

Mgr.

Hana

Hradecká

 

26

Stolní tenis

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

800,-

 

Úterý a čtvrtek

15.30 – 16:30

 

Bc.Jakub Hinterholzinger

 

 

27

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená, přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally

 

 

800,-

 Dle domluvy

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

28

Čiperové

 

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 ti let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním

 

800,-

Pondělí

15:20 - 16:20

Mgr.

Hana

Hradecká

Veronika Kalčíková

 

Platbu za kroužky prověďte na č. účtu: 259975958/0300

do textu: příjmení + název kroužku

 

Přílohy:

Přihláška 2021/2022

Nabídka kroužků 2021/2022