Navigace

Obsah

Zájmové kroužky probíhají dle rozvrhu ve školním roce od září do června

 

Zápis na kroužek je možný vždy do 30.11. kalendářního roku

 

Rozvrh zájmových útvarů pro školní rok 2023/ 2024

 

Kroužky nabízené pro děti ve věku 4-6 let jsou nově v záložce

"Kroužky pro děti 4-6 let (MŠ)"

 

Kroužky je možné uhradit do 16.10.2023 na číslo účtu: 259975958/0300. Jednotná částka 1000,- Kč za zájmový útvar na celý školní rok.

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Společenskovědní zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

1

 

Angličtina pro předškoláky

 

Určeno především pro předškolní děti, možno i od 4 let a začínající žáky prvních tříd. Seznámení s angličtinou hravou a zábavnou formou. Hry, písničky, soutěže.

 

 

1000,-

 

 

Úterý

15:00 – 16:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

2

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

 

1000,-

Úterý

14:00 – 15:00

Ing.Eva

Pavleová

3

Angličtina 2

Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé ze 2. tř.začínající žáky 3.tř. Cílem je děti seznámit se základy angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.

 

1000,-

Úterý

13:00 – 14:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

4

Angličtina 3

Anglický jazyk pro pokročilé žáky 3. - 8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, rozhovory, čtení + překlad, kvizy, křížovky, mluvnice.

 

1000,-

Pondělí

15:30 – 16:30

 

Ing.Eva

Pavleová

5

Němčina

Německý jazyk pro školní děti. Seznámení se základy němčiny hravou a zábavnou formou, osvojení slovní zásoby, gramatiky.

 

 

1000,-

Středa

13:45 - 14:45

 

Ing.Eva

Pavleová

 

6

Předškoláček

 

Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy. Logopedické básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní, počítání.

 

1000,-

 

Úterý

16:00 – 17:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

7

 

 

Logohrátky

Cviky na rozhýbání jazýčků, podpora mluvních dovedností, procvičování správné artikulace, rozšiřování slovní zásoby, procvičování logopedických básniček, vyvozování jednotlivých hlásek - ve skupině

 

 

1000,-

 

Středa

16:00 - 17:00

 

Ing.Eva

Pavleová

8

 

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

 

1000,-

Čtvrtek

16:00 – 17:30

Martin

Vašíček

9

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem, nové hry.

 

1000,-

Pondělí

14:30 – 15:30

Ing.Eva

Pavleová

10

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her… Základy v textovém a tabulkovém editoru, prezentace, úpravy fotek, programování pro děti…

 

 

 

1000,-

 

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

11

 

 

 

Psaní všemi deseti

 

Nácvik psaní všemi deseti na klávesnici, efektivní využití všech funkcí klávesnice, procvičování online formou, práce na PC

 

 

1000,-

 

 

Pondělí

14:30 - 15:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

12

 

 

 

Na stopě záhad

Seznámení dětí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů jako jsou chemie, fyzika, astronomie, biologie. Děti si vytvoří sopku, jednoduchý kompas … a další experimenty.

 

 

1000,-

 

Pondělí

13:30 – 14:30

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

13

 

 

Plastikový modelář

 

Výroba modelů – auta, letadla, lodě…

 

 

1000,-

 

Pondělí, středa

15:00 – 17:00

 

 

Radek Svozil

 

 

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Estetické zaměření

 

 

Cena za školní rok

Předpokládaný

den a čas

schůzky

 

 

Vyučující

 

14

 

 

Dívčí klub

 

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky, pedig, práce s vlnou, šití…

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

13:10 – 14:40

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

 

15

 

 

Šikovné tlapky

 

Výtvarná výchova a kreativní tvoření pro předškolní děti od 4 do 7 let.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

1.sk.15:00 – 16:00

2.sk.16:00 – 17:00

 

Veronika

Kalčíková

 

16

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, linoryt, plstění, tvorba z papíru, origami, tisk.

 

 

1000,-

 

Středa

14:45 – 16:00

 

 

Ing.Eva

Pavleová

 

 

17

Keramika, glazování a točení na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.(1h)

 

 

1000,-

 

Čtvrtek

1.sk.14:45 – 15:45

2.sk.15:45 – 16:45

 

Ing.Eva

Pavleová

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Hudebněrytmické zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

18

 

Flétna

 

Základy hry na flétnu pro začínající předškoláky, školáky i pokročilé.

 

1000,-

Úterý

Čas dle domluvy

13:00 – 15:30

 

Eliška

Hinterholzingerová

 

 

19

 

Kytara

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 9 let a pro pokročilé. Rytmické doprovody písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

 

 

1000,-

Čtvrtek

skupiny dle domluvy

 

Mgr.Markéta Kubecová

 

 

20

Klávesy

 

 

Výuka na klávesy pro začátečníky i pokračující + hudební nauka.

 

 

1000,-

Úterý, středa, čtvrtek

Čas dle domluvy

1.sk. 13:00 - 14:00

2.sk. 14:00 - 15:00

3.sk. 15:00 - 16:00

 

 

Mgr.Ing. Kamila Bendová

 

Č.

 

Zájmový útvar

 

Sportovní zaměření

 

 

Cena

Předpokládaný

den a čas schůzky

 

Vyučující

 

 

21

Bowling

 

Pro školáky od 6 do 15 let, dětská bowlingová ligy,1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

 

 

1000,-

 

 

Úterý

16:00 – 17:00

 

 

Veronika

Kalčíková

 

 

22

 

 

 

Sportovky

 

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti 1. st. ZŠ, sportovní hry.

 

 

1000,-

 

Středa

15:15 – 16:15

 

Mgr.Ing.

Kamila Bendová

 

 

23

Stolní tenis

 

Pro holky a kluky se zájmem o tuto hru.

V případě velkého počtu zájemců rozděleni do dvou skupin.

 

 

1000,-

 

Úterý nebo čtvrtek

15.30 – 16:30

 

 

Bc.Jakub Hinterholzinger

 

 

24

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená, přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally…

 

 

1000,-

Dle domluvy

 

Mgr. Ing. Kamila Bendová

 

 

25

Čiperové

 

Rytmicko pohybová průprava pro děti od 4 do 6 let, hry, soutěže, seznámení s tělocvičným nářadím a náčiním.

 

 

1000,-

Středa

16:15 – 17:15

 

Mgr. Ing. Kamila Bendová

 

Uvedené časy u jednotlivých kroužků jsou informativní, mohou se případně změnit dle zájmu dětí. V případě zájmu o některý kroužek se dostavte na informativní schůzku. Přihlášky pro daný kroužek si můžete vyzvednout přímo v DDM Domino Domažlice, příspěvková organizace,

Hradská 94 nebo je naleznete na http://www.ddmdomazlice.cz/

 

 

Přílohy:

Přihláška 2023/2024

Rozvrh zájmových útvarů 2023/2024

Rozvrh zájmových útvarů 2023/2024 MŠ