Navigace

Obsah

O domě dětí

Současnost

 

Od 1. července 2013 DDM Domino Domažlice je zřizováno nově Městem Domažlice.

V tomto školním roce, tj.2013/2014 nabízíme předškolákům, žákům, studentům i dospělým 49 zájmových kroužků s různým zaměřením, aby každý měl možnost si vybrat to, co ho zajímá a baví a mohl se realizovat. V těchto kroužcích se ve školním roce 2013/2014 schází celkem 598 účastníků zájmového vzdělávání.

V DDM Domino dále pak organizujeme víkendové akce pro děti ( a dospělé), prázdninové akce pro děti, prázdninové pobytové a příměstské tábory. Zajišťujeme výtvarné a keramické dílny pro základní a mateřské školy. Podílíme se na oborových soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem vnitra, mládeže a tělovýchovy. Pořádáme výukové a vzdělávací programy a kurzy a organizujeme divadelní představení pro MŠ a ZŠ. V otevřeném klubu spontánní činnosti mohou děti využít efektivně svůj volný čas v klidném a bezpečném prostředí.

Veškeré aktivity v DDM Domino jsou zajišťovány pedagogickými pracovníky a externími odborníky s pedagogickým vzděláním.

O prázdninách v Domu dětí a mládeže proběhly rozsáhlé opravy a modernizace učeben a dílen. Dovybavili jsme počítačovou učebnu novými počítači, do DDM byla zakoupena nová pec na vypalování keramiky a v učebnách byl obměněn nábytek a dveře. Změněno a zmodernizováno bylo též sociální zařízení, a tak můžeme všechny přivítat v útulném a svěžím prostředí.

Našim cílem je spokojenost všech, kteří DDM Domino navštíví!